Mijn naam is Laura Marinari en ik ben in 1971 in Florence geboren. Na het behalen van het diploma van een commerciële beroepsopleiding ben ik gaan werken voor een accountancybureau in Florence. Hier heb ik 10 jaar gewerkt als administratief medewerker. Omdat mijn passie voor andere talen en culturen steeds sterker werd ben ik  met een universitaire studie begonnen om invulling te geven aan deze passie. Dit werd de studie Vreemde Talen en Literatuur binnen de Faculteit Letteren en Filosofie aan de Università degli Studi di Firenze waar ik een master in Scandinavische talen en Literatuur heb gehaald. De tweede taal waarin ik afstudeerde was Duits. Inmiddels was ik in Florence gaan werken als taaldocent op vrijwillige basis voor internationale organisaties (als AEGEE). In 1998 leerde ik mijn Nederlandse man kennen en sinds 2003 woon ik met hem en onze twee kinderen met veel plezier in Nederland. In 2003 en 2004 heb ik bij Nike EMEA Hilversum als medewerker Fields Account voor Zuid-Italië gewerkt. Maar mijn roeping als taaldocent bleef waardoor ik voor verschillende taalinstituten ben gaan werken als freelance docente Italiaans. Sinds 2010 heb ik een eigen taalbureau in Utrecht en ruim 200 cursisten met veel enthousiasme Italiaans geleerd. Ik vind het geweldig dat zoveel mensen grote interesse tonen in mijn eigen taal en cultuur!